Τηλ.: +30 23810 89485 | +30 6937226117

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

Κατασκευάζουμε όλο το εύρος εξοπλισμού μεταφοράς κρέατος, από εναέριες γραμμές μεταφοράς έως υδραυλικούς βραχίονες φορτο-εκφόρτωσης κρέατος, και βρίσκουμε λύσεις σύνδεσης των συστημάτων μεταφοράς σε όλες τις εγκαταστάσεις του πελάτη μας.

ΕΝΑΕΡΙΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΤΡΟΧΙΑ

Φ60 Γαλβανισμένη εν θερμώ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΣΙΓΚΕΛΙΩΝ, ΚΛΕΙΔΙΑ STOP

ΓΡΑΜΜΗ ΣΦΑΓΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για τη γραμμή σφαγής και επεξεργασίας βοοειδών, κατασκευάζοντας στις εγκαταστάσεις μας όλο τον απαραίτητο σφαγειοτεχνικό εξοπλισμό, και παρέχοντας την υψηλότερη ποιότητα κατασκευής και αντοχής υλικών.

ΓΡΑΜΜΗ ΣΦΑΓΗΣ ΧΟΙΡΩΝ

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για τη γραμμή σφαγής και επεξεργασίας χοίρων, κατασκευάζοντας στις εγκαταστάσεις μας όλο τον απαραίτητο σφαγειοτεχνικό εξοπλισμό, και παρέχοντας την υψηλότερη ποιότητα κατασκευής και αντοχής υλικών. Το νέο μας μηχάνημα αναισθητοποίησης χοίρων με CO2 βελτιώνει την ποιότητα του παραγώμενου κρέατος και διπλασιάζει το τζίρο του σφαγείου που το εγκαθιστά.

ΓΡΑΜΜΗ ΣΦΑΓΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για τη γραμμή σφαγής και επεξεργασίας αιγοπροβάτων, κατασκευάζοντας στις εγκαταστάσεις μας όλο τον απαραίτητο σφαγειοτεχνικό εξοπλισμό, και παρέχοντας την υψηλότερη ποιότητα κατασκευής και αντοχής υλικών.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η τυποποιημένη επεξεργασία παραπροϊόντων, υποπροϊόντων κρέατος αλλά και απορριπτώμενων υλικών στους χώρους σφαγείων και βιομηχανιών επεξεργασίας κρέατος, αποτελούν βασική προϋπόθεση για να λειτουργούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και νομοθεσία που θέτει η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατασκευάζουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό επεξεργασίας παραπροϊόντων σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας.

Watch Dragon ball super