Τηλ.: +30 2381500309 | +30 6937226117

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η τυποποιημένη επεξεργασία παραπροϊόντων, υποπροϊόντων κρέατος αλλά και απορριπτώμενων υλικών στους χώρους σφαγείων και βιομηχανιών επεξεργασίας κρέατος, αποτελούν βασική προϋπόθεση για να λειτουργούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και νομοθεσία που θέτει η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατασκευάζουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό επεξεργασίας παραπροϊόντων σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας.

Watch Dragon ball super